Phòng Family VIP 08

Giường 1 Giường Queen
Người 4 người
Hướng Biển
Giá phòng 3,000,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng Bungalow 14

Giường 1 Giường King
Người 2 người
Hướng Biển
Giá phòng 2,500,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng Bungalow 15

Giường 1 Giường Queen
Người 2 người
Hướng Biển
Giá phòng 2,500,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng Bungalow 09

Giường 2 Giường Tầng
Người 4 người
Hướng Biển
Giá phòng 2,500,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng Bungalow 10

Giường 1 Giường Đôi
Người 2 người
Hướng Biển
Giá phòng 2,500,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng Bungalow 11

Giường 2 Giường Đôi
Người 4 người
Hướng Biển
Giá phòng 2,500,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng Bungalow 12

Giường 2 Giường Đôi
Người 4 người
Hướng Biển
Giá phòng 2,500,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng Bungalow 13

Giường 2 Giường Tầng
Người 4 người
Hướng Biển
Giá phòng 2,500,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng Bungalow 16

Giường 3 Giường Đơn
Người 4 người
Hướng Biển
Giá phòng 2,500,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng homestay hướng vườn 01-07

Giường 1 Giường Đôi
Người 2 người
Hướng Vườn
Giá phòng 1,500,000₫ / Đêm
Xem chi tiết